Social services at Jönköping municipality has recently taken custody of a girl. Now the girl's dad threatens to kill the staff at the municipality.

Socialtjänsten på Jönköpings kommun har nyligen omhändertagit en flicka. Nu dödshotar flickans pappa personalen på kommunen.

I dagarna blev en underentreprenör som utförde arbete på en verkstad i Boden tillhörande företaget PON Equipment Aktiebolag uppsökt av några män som hade något otalt med denne. Männen hade med sig järnrör och visade upp en revolver.

I dagarna gick en ungdom på ett HVB-hem i Finspång till angrepp mot personal. Det framgår av en anmälan Dagens Press tagit del av.

Nyligen lossade utan förvarning bromsen på ett lok tillhörande företaget Hector Rail Hallsberg. Som tur var skadades ingen. Nu lägger ett huvudskyddsombud ett skyddsombudsstopp på loket.

KARLSTAD Mellan den 24 juli och den 18 augusti kommer en gatukonstfestival att pågå i Värmland. 22 konstnärer kommer att skapa permanenta storskaliga väggmålningar i 10 kommuner. Men redan på lördagen smygstartade projektet med att måla bilar på Stora Torget i centrala Karlstad.

10 procent av medarbetarna på företaget Verifone Sweden AB i Stockholm anser sig ha blivit utsatta för kränkningar. Det menar fackföreningen Handels som hänvisar till en undersökning.

Nyligen fick en chef på Försäkringskassan i Örebro ett brev till sin hemadress som lämnats mitt i natten. I brevet stod att syra skulle slängas i chefens ansikte om denne inte slutade på arbetsplatsen.

En soldat på Norrbottens Regemente, I19, agerade nyligen laddare till en kulspruta. Men trots att soldaten bär hörselskydd får denne en skada.

Försäkringsbolaget Länsförsäkringar marknadsför en fond som man kallar för Länsförsäkringar Trygghetsfond. Men det namnvalet uppskattar inte Konsumentverket.

Som Dagens Press berättat om tidigare så har Radiotjänst i Kiruna AB i Kiruna enligt ett skyddsombud vägrat att lämna ut incidentrapporter om hot och våld mot kontrollanter. Men Dagens Press har tagit del av sammanfattningar. Idag publicerar vi dessa. Stockholm är överrepresenterat i statistiken.

Nyligen skrev konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell en debattartikel på Dagens Nyheter om att många konsumenter luras in i abonnemangsfällor. Nu har en konsument anmält till Konsumentverket att den debattartikeln används av tidningen till just en abonnemangsfälla.

Kontrollanter blir misshandlade i sin arbetsutövning. Incidentrapporter hålls hemliga. Och arbetsledningens kompetens brister. Detta enligt ett skyddsombud på Radiotjänst i Kiruna AB i Kiruna som slår nu larm.

KARLSTAD Tidigare i år utsattes polishuset i Filipstad för stenkastning av sex personer. Rutor krossades. En kvinna som befann sig på platsen fick en pistol riktad mot sig. Nu har en syrisk medborgare dömts till fängelse i åtta månader av Värmlands Tingsrätt. Syriern ska också betala 10 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Nyligen fick Migrationsverket ta emot ett hot från en person som beskrivs som ”en referent till en sökande”. Detta enligt en anmälan som Dagens Press tagit del av.

I maj begärde skyddsombudet på Bärgslagsbladet/Arboga Tidning att Arbetsmiljöverket skulle lägga ett föreläggande eller förbud mot verksamheten på redaktionen. Anledningen är enligt uppgift allvarliga brister i arbetsmiljön. Nu vill myndigheten ha svar från Mittmedia AB som äger tidningen.

I oktober förra året slutade en sekreterare hos en privatpraktiserande hudläkare i Kronobergs län. Då havererade enligt uppgift journalföringen. Nu anmäls läkaren.

I samband med en avvikelse i en journal har Forshaga kommun gjort en omfattande genomgång av dokumentation från en sjuksköterska. Då upptäckte kommunen fler brister.

En socialsekreterare på Göteborgs kommun har nyligen fått ta emot dödshot per telefon. De som hotar misstänks ha en koppling till en klient som gjort sig känd för att hota och misshandla.

Personal på en gruppbostad i Angered blev nyligen hotade till livet av ett gäng som var beväpnade med pistol. Personalen larmade inte polisen av rädsla för repressalier.