LEDARE: Nu står det klart att Radiotjänst i Kiruna AB inte slutat med sin hetsjakt på de medborgare som inte äger tv utan tittar på program från bland annat svt.se på datorn istället. I ett fall nyligen så berättade en kvinna i Säffle att en person som arbetar för Radiotjänst stått och lyssnat utanför hennes dörr och tyckt sig höra en tv. Kvinnan äger ingen tv men kände sig så stressad över Radiotjänst påförda avgift att hon först ändå betalade. Efter ett tag stod hon inte ut längre och bestred bolagets fakturor. Då de inte gav med sig anmälde hon ärendet till Justitieombudsmannen, JO.

”Jag äger inte en tv men har nu tvingats betala ett flertal tv-licenser på grund av att Radiotjänst utan min vetskap varit utanför min dörr och uppgett att de hört en tv. Jag har skrivit tidigare och även ringt men inget verkar hjälpa. Jag vill ha mina pengar tillbaka och inte några fler räkningar. Känner mig hjälplös”, skriver kvinnan i sin anmälan till JO.

JO gav ett snabbt besked i slutet av mars.

”Du har i en anmälan framfört klagomål mot Radiotjänst i Kiruna AB. Vad Du har anfört ger inte anledning till någon åtgärd från JO:s sida”, skriver JO i ett brev till kvinnan.

Men den drabbade kvinnan i Säffle är långt ifrån ensam. Dagens Press har begärt en diarielista av JO på de ärenden som man avgjort gällande Radiotjänst under perioden 2014-01-01 till 2016-04-04. Listan visade sig omfatta inte mindre än 238 ärenden

Anmälningarna har bland annat handlat om våld.

”2015-06-05 kom en kontrollant till oss. Min fru öppnade varpå kontrollanten, utan att identifiera sig, knuffade undan henne och trängde sig in. Han mumlade något ohörbart och kom in i hallen innan jag hann stoppa honom. När han såg mig backade han ut igen men identifierade sig fortfarande inte. Då såg jag hans bricka där det stod Radiotjänst”, skriver en anmälare.

”En okänd man försökte tränga sig in i vårt hem sent på kvällen, han pratade med hög och otrevlig röst om att han såg en TV på väggen där vår tavla hänger. Min man var som tur hemma och stoppade hans framfart … ”, skriver en annan anmälare.

Hotfulla samtal förekommer också.

”Radiotjänst ringer vid upprepade tillfällen, senast denna vecka, från hemliga nummer, och ställer närgångna frågor om mitt privatliv och mina hemförhållanden. Samtalen är ofta på trängande, hotfulla, och sker helt utan mitt samtycke", skriver ytterligare en anmälare.

Trots svallvågen av anmälningar har JO inte i ett enda fall riktat någon som helst kritik mot Radiotjänst.

Antalet anmälningar mot Radiotjänst till JO har också ökat de senaste åren. År 2014 kom det in 93 ärenden. Förra året ökade antalet med 20 procent till 116 ärenden.

Även antalet överklagningar av de TV-avgifter som Radiotjänst påför medborgarna är omfattande. Under den aktuella perioden fick Förvaltningsrätten i Luleå in hela 909 överklaganden.

Frågan är varför inte ägarna, staten, ser till att Radiotjänst agerar bättre än så här?

Under många år plågade Radiotjänst de som tittade på bland annat svt.se på nätet och inte ägde någon tv. Men det var tack vare att några modiga medborgare vägrade att betala som det blev ett avgörande i domstolarna. Och högsta instans, Högsta Förvaltningsrätten, konstaterade år 2014 att Radiotjänst hade tolkat lagen fel.

Men korrigeringen kom alldeles för sent och till ett högt pris för väldigt många medborgare som trakasserats av Radiotjänst under många år.

Och nu står det alltså klart att plågan fortsätter.

Det är hög tid att staten tar ett hårdare tag i tyglarna! För JO har visat sig vara helt impotent.

HÅKAN FRISELL

Dagens Press-Fakta:
Radiotjänst i Kiruna AB.
Omsättning: 152 miljoner kronor (2014).
Resultat före skatt: 1.5 miljoner kronor.
Antal anställda: 163.