Förra året dömde förvaltningsrätten ut viten mot grossisten Hung Fat Trading Asien Livs AB i Hisings Backa på totalt 270 000 kronor. Det meddelar Göteborgs Stad. I år har kommunen lagt viten på över en miljon kronor. Råttspillning, gnagmärken, och skalbaggar, har påträffats. Dessutom finns brister när det gäller spårbarheten.

hu30

– Det som står ut är att det är otroligt många brister vi upptäckte, säger Bernadett Wéber, enhetschef på Miljöförvaltningen på Göteborgs Stad.

– Så vi begär utdömande av viten med jämna mellanrum.

Enligt uppgift etablerades Hung Fat Trading Asien Livs AB 1993. Bolaget är en livsmedelsgrossist som specialiserat sig på asiatiska och djupfrysta livsmedel. Bolaget importerar från bland annat Kina, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Thailand, och Vietnam. Man säger sig ha fler än 600 företag som kunder. Många av dem ska finnas i Skandinavien.

Göteborgs Stad har 11 pågående ärenden när det gäller Hung Fat Trading Asien Livs AB.

I april lade myndigheten ett vite mot bolaget på en miljon kronor.

”Den 6 april 2016 gjorde miljöförvaltningen uppföljande kontroll av lokalen och kunde då konstatera att skadedjurssituationen hade förvärrats och vi fann både spillning, gnagmärken och gångar från råttor. Miljöförvaltningen gjorde bedömningen att ni inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder eftersom lokalen var allvarligt skadedjursangripen”, skriver myndigheten i ett beslut till bolaget.

”Råttor är spridare av allvarliga sjukdomar och smittor via sin avföring, urin, hud, päls, och mun. Råttor tappar också många hårstrån. Om ett livsmedel är förorenat finns risken att det för med sig smitta och sjukdomar in i kök där det hanteras, både på restauranger och i privata hem eftersom ...

Läs vidare på FoodMonitor Plus

HÅKAN FRISELL